คำถามที่พบบ่อย

Q,TOCOO!LEGAL TAXi คืออะไร
A,นี่คือเว็บไซต์ที่คุณสามารถจองบริการรถแท็กซี่รับส่งโดยร่วมมือกับบริษัทแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เราจะชดเชยให้ลูกค้าโดยไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นเราจึงสามารถให้บริการรถแท็กซี่รับส่งที่ปลอดภัยแก่คุณได้

Q,วิธีการจอง
A,โปรดเลือกสถานที่และประเภทรถที่ต้องการก่อนและกรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น วันที่และเวลาใช้บริการ ชื่อสนามบิน หมายเลขเที่ยวบิน จุดหมายปลายทาง จำนวนผู้โดยสาร จำนวนกระเป๋าเดินทางขนาด24 นิ้ว ฯลฯ และทำการจองผ่านเว็บไซต์

Q,การจองจะได้รับการยืนยันเมื่อไหร่?
A,หลังจากได้รับการจองจากคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลว่าการจองของคุณนั้นสามารถใช้บริการได้หรือไม่ภายในสองวันทำการ
จะไม่มีการชำระเงินเกิดขึ้นหากการบริการไม่สามารถจัดเตรียมได้"

Q,หมดเขตการจองก่อนกำหนดกี่วัน?
A,กำหนดการจองคือ 3 วันทำการก่อนวันใช้บริการ (รับจองได้จนถึงเวลา 23:59 น. ตามเวลาญี่ปุ่นล่วงหน้า4วัน)
ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลว่าการจองของคุณนั้นสามารถ""ยืนยัน"" หรือ ""ไม่ยืนยัน"" ทางอีเมลภายใน 2 วันทำการ"

Q,สามารถจองล่วงหน้าได้กี่วัน?
A,สามารถจองได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันใช้บริการ

Q,จะตรวจสอบรายละเอียดการจองได้อย่างไร?
A,หลังจากได้รับการจองจากคุณแล้วเราจะตรวจสอบความพร้อมของรถที่คุณต้องการ
และทางเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลว่าการจองของคุณนั้นสามารถ""ยืนยัน"" หรือ ""ไม่ยืนยัน"" ทางอีเมลภายใน 2 วันทำการ
เพราะฉะนั้นโปรดตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อดูรายละเอียดการจอง"

Q,จะยกเลิกการจองที่ได้รับการยืนยันได้อย่างไร?
A,หากคุณต้องการยกเลิกการจองที่ได้รับการยืนยันแล้ว กรุณาส่งแบบฟอร์มยกเลิกที่อยู่ในอีเมลยืนยันการจอง
ตามนโยบายการยกเลิกด้านล่าง ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้
<นโยบายการยกเลิก>
ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากทำการยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาใช้บริการ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเกิดขึ้นหากยกเลิกหลังจาก 24 ชั่วโมงก่อนเวลาใช้บริการ"

Q,พนักงานขับรถสามารถพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่นได้หรือไม่?
A,เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าพนักงานขับรถทุกคนพูดภาษาญี่ปุ่นได้เท่านั้น

Q,ควรทำอย่างไรในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า?
A,พนักงานขับรถจะตรวจสอบเวลาเดินทางมาถึงของเที่ยวบินของคุณ เว้นแต่ว่าหมายเลขเที่ยวบินของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นโปรดส่งแบบฟอร์มการแจ้งการมาถึง(Arrival Notice)ที่อยู่ในอีเมลยืนยันการจองเมื่อคุณเดินทางมาถึงทางออกขาเข้าของอาคารผู้โดยสารสนามบิน และกรุณาไปที่จุดนัดพบที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจอง

Q,ควรทำอย่างไรในกรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง?
A,ในกรณีที่การจองคือ 3 วันทำการก่อนวันใช้บริการ โปรดยกเลิกการจองและทำการจองใหม่อีกครั้งพร้อมหมายเลขเที่ยวบินที่อัปเดต
ในกรณีที่การจองคือก่อนวันใช้บริการน้อยกว่า 3 วันทำการ กรุณายกเลิกการจอง
ในกรณีที่การจองคือหลังจาก 24 ชั่วโมงก่อนเวลาใช้บริการ โปรดยกเลิกการจองและค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะเกิดขึ้นเป็น 100% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด"

Q,ควรทำอย่างไรหากเที่ยวบินถูกยกเลิก?
A,ในกรณีที่คุณส่งแบบฟอร์มการยกเลิกให้เราอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาใช้บริการ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก อย่างไรก็ตาม หากยกเลิกหลังจาก 24 ชั่วโมงก่อนวันใช้บริการจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

Q,ควรทำอย่างไรในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการรถที่จองไว้ได้เนื่องจากแผ่นดินไหว ไต้ฝุ่น ฯลฯ?
A,หากคุณส่งแบบฟอร์มการยกเลิกให้เราอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาใช้บริการ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก อย่างไรก็ตาม หากยกเลิกหลังจาก 24 ชั่วโมงก่อนวันใช้บริการจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
หากคุณไม่มาภายใน 1 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นจะถือว่าเป็นการจองแบบNO SHOW(ยกเลิกการจองโดยไม่แจ้งล่วงหน้า)และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกค่ะ"

Q,สามารถจอดรถระหว่างทางเพื่อเข้าห้องน้ำ ซื้อของ พักผ่อน ฯลฯ ได้หรือไม่?
A,ทางเราขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณไม่สามารถลงจากรถระหว่างทางได้ (รวมถึงกรณีเข้าห้องน้ำ ซื้อของ พักผ่อน ฯลฯ) ภายใต้สัญญา ""บริการรถแท็กซี่รับส่งสนามบิน""
ได้โปรดจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนมาขึ้นรถ"

Q,สามารถเปลี่ยนจุดหมายปลายทางที่จะไปในกลางคันได้หรือไม่?
A,ทางเราขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนจุดหมายปลายทางได้เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว

Q,โปรดหยุดแวะที่ร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากฉันต้องการซื้อเครื่องดื่มก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
A,ทางเราขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณไม่สามารถลงจากรถระหว่างทางได้ (รวมถึงกรณีเข้าห้องน้ำ ซื้อของ พักผ่อน ฯลฯ) ภายใต้สัญญา ""บริการรถแท็กซี่รับส่งสนามบิน""
ได้โปรดจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนมาขึ้นรถ"

Q,สามารถเปลี่ยนเนื้อหาการจอง เช่น วันที่ เวลา สถานที่รับ จุดหมายปลายทาง ฯลฯ หลังจากที่ส่งแบบฟอร์มการจอง หรือ หลังจากการจองได้รับการยืนยันแล้วได้หรือไม่?
A,ทางเราขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าเงื่อนไขใดๆ เช่น วันที่ เวลา สถานที่รับ จุดหมายปลายทาง ฯลฯ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากส่งแบบฟอร์มการจองหรือการจองได้รับการยืนยันแล้ว นอกจากนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการจองใดๆได้ก่อน/ขณะขึ้นรถ ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ โปรดยกเลิกการจองปัจจุบันและจองใหม่อีกครั้ง ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกหากยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาใช้บริการ

Q,สามารถใช้วิธีการชำระเงินแบบใดได้บ้าง?
A,สามารถชำระเงินโดยบัตรเครดิต (VISA, Master Card,JCB), Google Pay, Apple Pay

Q,ควรทำอย่างไรเมื่อมาถึงสนามบิน?
A,โปรดส่งแบบฟอร์มการแจ้งการมาถึง(Arrival Notice)ที่อยู่ในอีเมลยืนยันการจองเมื่อคุณเดินทางมาถึงทางออกขาเข้าของอาคารผู้โดยสารสนามบิน พนักงานขับรถจะรอคุณอยู่ที่จุดนับพบตามเวลาการมาถึงของเที่ยวบินของคุณและกรุณาไปที่จุดนัดพบที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจอง

Q,หากจองด้วยเนื้อหา "จากโรงแรมไปยังสนามบิน" ควรรอรถที่ไหน?
A,พนักงานขับรถจะรอคุณอยู่ที่ทางเข้าของโรงแรมโดยถือป้ายชื่อของคุณ

Q,มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ควรจ่ายนอกเหนือจากค่าแท็กซี่หรือไม่
A,ค่าธรรมเนียมการใช้บริการนั้นรวมค่าโดยสารรายชั่วโมงที่รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติ ค่าทางด่วน และค่าผ่านทางสะพาน
ส่วนค่าล่าม ค่าเข้าสถานที่ ค่าที่จอดรถ ฯลฯ จะถูกเรียกเก็บแยกต่างหาก
สำคัญ;
TOCOO!LEGAL TAXi คำนวณค่าโดยสารแบบรายชั่วโมง ในกรณีที่คุณมาช้ากว่า 30 นาทีหลังจากเวลานัดรับที่กำหนดไว้ หรือในกรณีที่เวลาถึงที่หมายล่าช้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัยของคนขับ เช่น การจราจรติดขัด คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่าช้า โดยค่าธรรมเนียมการรอจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 30 นาที โปรดชำระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติมกับพนักงานขับรถโดยตรง"

Q,ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเท่าไหร่?
A,ตามนโยบายการยกเลิกด้านล่าง ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้
<นโยบายการยกเลิก>
ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกหากทำการยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาใช้บริการ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเกิดขึ้นหากยกเลิกหลังจาก 24 ชั่วโมงก่อนเวลาใช้บริการ"

Q,ไม่สามารถใส่สัมภาระทั้งหมดในรถได้ กรุณาเตรียมรถคันอื่นให้ฉัน
A,ในกรณีที่สัมภาระทั้งหมดของคุณไม่สามารถบรรจุลงในรถที่ให้บริการได้ (เนื่องจากจำนวนและขนาดของกระเป๋า(ขนาด 24 นิ้ว)ใหญ่กว่าที่แนะนำไว้ในเว็บไซต์ของเรา) พนักงานขับรถจะปฏิเสธการขึ้นรถของคุณ กรณีนี้ถือเป็นการยกเลิกในวันที่ใช้บริการและจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกเกิดขึ้น ดังนั้นโปรดจองรถที่ใหญ่กว่าหรือจองรถมากกว่า1คันไว้ล่วงหน้า

Q,จำนวนคนในกลุ่มของเรามีมากกว่าที่เราจองไว้ คุณช่วยเตรียมรถที่ใหญ่กว่านี้ให้เราได้หรือไม่?
A,หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารกรุณายกเลิกการจองปัจจุบันและทำการจองใหม่ด้วยรายละเอียดใหม่ การยกเลิกจะไม่มีค่าใช้จ่ายหากยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ และโปรดทราบว่าไม่มีรถสำรองให้คุณเมื่อเดินทางมาถึง แม้ว่ารถที่นำเสนอจะเล็กเกินไปสำหรับกลุ่มของคุณก็ตาม

Q,มีสัมภาระ(จำนวน/ขนาด)มากกว่าตอนที่จองไว้ กังวลว่าจะไม่สามารถใส่ในรถได้ สามารถเตรียมรถคันใหญ่กว่านี้ให้ได้ไหม?
A,หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจำนวนสัมภาระ กรุณายกเลิกการจองปัจจุบันและทำการจองใหม่ด้วยรายละเอียดใหม่ การยกเลิกจะไม่มีค่าใช้จ่ายหากยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ และโปรดทราบว่าไม่มีรถสำรองให้คุณเมื่อเดินทางมาถึง แม้ว่ารถที่นำเสนอจะไม่สามารถบรรจุสัมภาระของกลุ่มของคุณได้ก็ตาม

Q,เนื่องจากกระเป๋าเดินทางมีขนาดใหญ่ ขออนุญาติระบุยี่ห้อและรุ่นรถ
A,ทางเราต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถระบุยี่ห้อและรุ่นรถได้ค่ะ แต่คุณสามารถเลือกรถขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ค่ะ และโปรดทราบว่าไม่มีรถสำรองให้คุณเมื่อเดินทางมาถึง แม้ว่ารถที่นำเสนอจะไม่สามารถบรรจุสัมภาระของกลุ่มของคุณได้ก็ตาม

Q,วันใช้บริการนั้นได้นอนตื่นสาย พนักงานขับรถจะรอจนกว่าจะเตรียมตัวเสร็จไหม?
A,พนักงานขับรถจะรอคุณอยู่ที่จุดนัดพบที่กำหนดเป็นเวลา 30 นาทีนับจากเวลาที่กำหนดในการใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเวลารอเกิน 30 นาที จะมีค่าธรรมเนียมการรอเกิดขึ้นโปรดชำระโดยตรงกับพนักงานขับรถ
หากคุณไม่มาภายใน 1 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นจะถือว่าเป็นการจองแบบNO SHOW(ยกเลิกการจองโดยไม่แจ้งล่วงหน้า)และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกค่ะ(เนื่องจากพนักงานขับรถมีกำหนดการต่อไปค่ะเลยไม่สามารถรอนานได้)"

Q,ในกลุ่มของเรามีโรงแรมที่พักสองแห่งขึ้นไป สามารถแวะได้หรือไม่?
A,เราสามารถบริการได้ตามเส้นทางด้านล่างเท่านั้น
สนามบินถึง1 จุดหมายปลายทาง、 1 จุดหมายปลายทางถึงสนามบิน
หากคุณต้องการใช้บริการสองแห่งขึ้นไป โปรดทำการจอง2รายการค่ะ"

Q,เนื่องจากพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ ดังนั้นโปรดจัดเตรียมพนักงานขับรถที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศไว้ให้ด้วย
A,พนักงานขับรถทุกคนสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เท่านั้น
หากจำเป็นต้องสื่อสารกับพนักงานขับรถโปรดใช้บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ของเราค่ะ"

Q,เนื่องจากมีผู้พิการและผู้สูงอายุอยู่โปรดเตรียมรถที่สามารถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุได้ให้ด้วย
A,ทางเราต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าโดยทั่วไปแล้วรถที่สามารถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุ(เช่นรถที่มีฟังก์ชั่นเลื่อนเบาะที่นั่งขึ้นลงได้อัตโนมัติ)ได้ไม่มีให้บริการค่ะ

Q,มีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ สามารถขอยืมที่นั่งสำหรับเด็กได้หรือไม่?
A,หากคุณมีบุตรอายุต่ำกว่า 6 ปี โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถามหลังจากทำการจองแล้ว
และโปรดแจ้งให้เราทราบหมายเลขการจอง จำนวนและอายุบุตรของคุณ
ทางเราจะตรวจสอบความพร้อมให้บริการของตัวเลือกที่นั่งสำหรับเด็กกับบริษัทแท็กซี่ที่เกี่ยวข้อง
อาจมีกรณีที่ไม่สามารถจัดเตรียมที่นั่งสำหรับเด็กได้เนื่องจากหมด ในกรณีนี้คุณสามารถใช้บริการของเราได้โดยคาดเข็มขัดนิรภัยให้หรืออุ้มบุตรของคุณเอาไว้"

Q,ได้โปรดเตรียม Wi-Fi ฟรีและที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ให้ด้วย
A,ทางเราต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มี Wi-Fi ฟรีและที่ชาร์จให้บริการค่ะ

Q,ไม่ได้รับประทานอาหารมา สามารถรับประทานบนรถได้ไหม?
A,สามารถทานได้ค่ะแต่กรุณาอย่าทำให้ภายในรถเปื้อน และโปรดงดเว้นสิ่งของที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้มากที่สุด

Q,ควรให้ทิปเท่าไหร่?
A,รถแท็กซี่ในญี่ปุ่นทุกคันไม่จำเป็นต้องให้ทิปค่ะ

Q,ไม่ประทับใจกับการให้บริการ กรุณาคืนทิปที่จ่ายไปมา
A,เนื่องจากไม่มีระบบการให้ทิป และตามหลักการแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ถึงแม่ว่าคุณจะไม่พอใจในการให้บริการค่ะ

Q,อยากสูบบุหรี่สามารถสูบในรถได้หรือไม่?
A,ทางเราต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากรถทุกคันเป็นรถปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดค่ะ

Q,ไม่ชอบคาดเข็มขัดนิรภัย ถ้าฉันไม่คาดเข็มขัดนิรภัยได้ไหม?
A,การคาดเข็มขัดนิรภัยถือเป็นข้อบังคับตามกฎหมายของญี่ปุ่น กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ